bottom-header

יצירת קשרתפקיד נוכחי:
מעוניין לקבל פרטים לגבי התוכנית:
מעוניין בפגישת ייעוץ:
כיצד שמעת עלינו:

מידע אישי לתלמיד

מערכת מידע אישי לתלמיד MyTAU מספקת לסטודנט מספר שירותי אינטרנט:
  • חשבון דואר אלקטרוני
  • למידה מרחוק 
  • מעקב ציונים
  • צפייה במאזן שכר לימוד
  • תשלומי שכר לימוד (עמלה 1.2% מסכום התשלום)
  • הזמנת אישורי לימודים שונים חתומים (בתשלום)
  • הוצאת אישורים כתדפיסים לא חתומים תקפים (ללא תשלום)
  • בקשות לסיום לימודים וזכאות לתואר

 

הוראות איתחול ותפעול מערכת:

 

1. אישרור קוד מחשב

 

עליך לאשרר קוד מחשב בן 4 ספרות אשר מופיע ע"ג מכתב הקבלה מן המרשם.

בתהליך זה תספק המערכת את שם המשתמש ועליך ובחור סיסמא בהתאם להנחיות המערכת.

 

 
2. כניסה למידע אישי לתלמיד My TAU
כניסה לכל שירותי הסטודנטים האינטרנטיים כולל תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית
 
לרשות הסטודנטים עומדת אפליקציית המובייל של האוניברסיטה
 
 
שאלות נפוצות ותמיכה:
 
1. מה שם המשתמש שלי?
שם המשתמש הוא שמך המלא או תקציר שלו באותיות לועזיות כפי שסיפקת בתהליך הרישום.
 
2. מה היא כתובת הדוא"ל האוניברסיטאית שלי?
כתובת הדוא"ל מורכבת משם המשתמש שלך + @ + סיומת האוניברסיטאית:
username@mail.tau.ac.il
 

3. שכחת סיסמא?

  

4. שכחת קוד אישי בן 4 ספרות?

 

5. החלפת סיסמא (כל חצי שנה)

 

6. מוקד תמיכה:

 בשאלות או בעיות בנוגע לקוד המחשב/סיסמה, יש לפנות למתאם המחשוב בפקולטה או למוקד התמיכה בלבד.
 מוקד התמיכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' בשעות 8:30-18:30, טלפון:6408888, אתר: helpdesk.tau.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התכנית למנהלי משאבי אנוש: טלפון: 03-6409378 פקס: 03-6406865 מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג ללימודי עבודה | הפקולטה למדעי החברה | בניין נפתלי | אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב 69978