הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

סיום לימודים וזכאות לתואר

א. תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר יוכל להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר. האישור אינו ניתן אוטומטית אלא רק על סמך פניית התלמיד. על התלמיד להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מתום שנה ממועד סיום החובה האחרונה.

ב. אין לערער על ציון בקורס לאחר הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר.

ג. תלמיד שלא הגיש בקשה לאישור זכאות לתואר תוך שנה מיום היותו זכאי לכך, ניתן להטיל עליו השלמות לימודים בהתאם לתכנית הלימודים של השנה בה יגיש את הבקשה.

ד. בקשה לאישור זכאות לתואר יש להגיש דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".

ה. הבקשה תוגש רק לאחר קבלת ציון בבחינה/בעבודה האחרונה, ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה. בהגשת בקשת הזכאות יש משום הצהרת התלמיד לנכונות רשומת הלימודים.

ו. אין לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

ז. לפני מתן אישור הזכאות לתואר נערכת בדיקה יסודית של תיק התלמיד, הכוללת:

  •     בדיקת מילוי חובות החוג/ים, החטיבה ולימודי ההעשרה.
  •     בדיקת מילוי החובות הכלליות (אנגלית, עברית).
  •     תשלום שכ"ל והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.

ח. באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותו סיים התלמיד, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר.

ט. טקס חלוקת התארים תשע"ד יתקיים בחודש יוני. על המסיימים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום 14.3.2014.