החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון
The Department of

Sociology and Anthropology

The Gershon H.Gordon Faculty of Social Sciences