open-day-2015

פריצות דרך במחקר

מחקר של דר' רועי לוריא שפורסם ב- Cognitive Neuroscience מאתגר הנחות קודמות על עוצמת חוקי הגשטלט בתפיסת עצמים נפרדים. הממצאים מצביעים על כך שתפיסת הנפרדות של עצמים עמידה במידה רבה לרמזים של גשטלט.

קרא עוד

הודעות בית הספר

בואו להשתתף במחקר פסיכולוגי

reserch2