ידיעון תשע"ג

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

החוג למדיניות ציבורית
לאתר החוג

תואר שני

ראש החוג: פרופ' ערן ישיב
        יועצי החוג: פרופ' אליה ורצברגר
                    ד"ר עמוס זהבי